گروه برگ معطر زندگی به دنبال ایجاد فضایی است که در آن انواع و اقسام بیماری‌ها و دغدغه‌های بشر امروزی مطرح گردد و به تبع آن درمان‌های موثری نیز پیشنهاد گردد.
گروه بمز عمدتا به دنبال تولید و یا تامین محصولاتی طبیعی و ارگانیک می‌باشد تا به وسیله این محصولات بتوان به برخی از آرزوهای بشر امروزی همانند دارا بودن بدنی سالم، تنومند و چابک دسترسی پیدا کرد.
بدیهی است که درآمدزایی اصلی گروه بمز از فروش محصولات طبیعی می‌باشد. برخی از محصولات عرضه شده توسط بمز به وسیله تیم ما تولید می‌شود. به عنوان مثال در تولید و فروش محصولی مانند برنج دارای تجربه‌ای چندین ساله می‌باشیم اما در تولید و بازاریابی محصولی مانند عسل تنها به عنوان یک واسطه عمل می‌نماییم. بنابراین ما مجبوریم برخی از محصولات بمز را به صورت تصادفی به آزمایشگاه‌های معتبر معرفی نماییم.

یکی از مهم‌ترین اهداف و آرمان‌های بمز بر این پایه استوار است که محصولاتی کاملا طبیعی و مطمئن را به دست مصرف‌کننده برساند که در حال حاضر این موضوع تنها یک شعار تبلیغاتی می‌باشد.

اعتبار مهم‌تر از سرمایه‌س …