دسته بندی ها :
بازنویسی سم‌های امروزی
علم پزشکی هر چه هست کامل نیست. به سادگی می‌توان درک نمود که برخی ملاحظات طب مدرن یک نوع پاک کردن صورت مسئله است تا حل معضل. به عنوان مثال بشر برای چند هزار سال از نمک استفاده نموده است در حالی که طب مدرن استفاده از این ماده را کم و کمتر تجویز می‌نماید.
از نظر بنده، بخش عمده خانم‌ها می‌توانند از این ماده استفاده نمایند و آقایان نیز در صورت استفاده از زالو یا انجام حجامت می‌توانند به راحتی از این ماده بهره‌مند شوند چرا که ایجاد یا حفظ تعادل بدن می‌تواند به وسیله نمک صورت گیرد.
نمک، شکر و چربی‌ها سم‌های مورد تاکید نظام بهداشت و درمان امروزی می‌باشند در حالی که با اندکی دقت می‌توان کمالات نظام بهداشت و درمان مدرن را شماره نمود. مباحث پزشکی هر چه هستند نمی‌توانند تجربه طولانی بشر را نقض نمایند. گذشتگان در طول عمر خود از نمک، شکر و چربی‌های طبیعی استفاده می‌نموده‌اند و در عین حال مشکل خاصی را به واسطه این موارد تجربه نمی‌کردند …
در زندگی مدرن امروزی بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله مواردی همچون ضرورت ورزش کردن، لذت چربی‌های طبیعی و در آغوش کشیدن نعمت آرامش مورد تاکید قرار گیرند تا یک مشت موضوعات خردمندانه! بدن انسان بسیار حیرت‌انگیز خلق شده است در حالی که طب مدرن علیرغم عدم آگاهی کامل پیرامون عملکرد آن همانند خالق بدن انسان نطق می‌فرماید. بنابراین اصلاح سبک زندگی بدون هیچگونه اغراقی می‌تواند طعم شیرین سلامتی را به همراه داشته باشد.
برچسب ها :